Individuální sezení (60 minut)

1000 Kč

Párové či rodinné sezení (60/90 minut)

1000/1500 Kč

Diagnostika školní zralosti u předškoláka

 (2 hodiny včetně konzultace)

2000 Kč

Diagnostika profesní orientace

(3 hodiny včetně vyhodnocení a následné 30 minutové konzultace)

3000 Kč

Vypracování zprávy 

500 Kč

Ceny jsou smluvní, platba probíhá hotově na konci sezení.

V případě, že mě navštěvujete opakovaně, je možné platit také převodem na účet.

Č. účtu: 150 775 741/ 0600

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Podmínky: Termín návštěvy si lze objednat telefonicky či e-mailem. V případě změny či zrušení termínu je povinností klienta odhlásit se nejpozději 24 hodin před smluveným sezením.