Řešení problémů v mezilidských vztazích

kdy nám vztahy s lidmi z našeho okolí (příbuzní, nadřízení, kolegové, sousedé apod.) přinášejí velkou psychickou nepohodu, neboť mohou způsobit stres, nespavost či psychosomatické potíže. Významně se nám tak snižuje kvalita života. Máme pocit, že nemáme chuť a energii řešit své životní výzvy a radovat se.

Potřebujeme s někým naše problémy sdílet a pokusit se je vyřešit.