Vystudovala jsem jednooborovou psychologii               na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací na klinickou psychologii.

Dále jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik na Skálově institutu, o.p.s.

Od roku 1999 jsem se zabývala vzdělávacími aktivitami, od roku 2008 se zaměřením na vzdělávání dospělých. Dále mám bohaté zkušenosti z HR oblasti se zaměřením na psychodiagnostiku. V posledním době působím jako lektor a provozuji privátní psychologickou praxi.

Zaměřuji se na psychologické poradenství a psychoterapii dospělých a dospívajících.

Ve své práci využívám integrativní přístup, neverbální a relaxační techniky.

Každého člověka vnímám jako jedinečnou bytost a k jeho potřebám a problémům přistupuji individuálně  a s respektem.