Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací na klinickou psychologii.

Dále jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik na Skálově institutu, o.p.s. Tento výcvik vychází ze systémového přístupu a opírá se o teorii integrativní psychoterapie.

Od roku 1999 jsem se zabývala vzdělávacími aktivitami, od roku 2008 se zaměřením na vzdělávání dospělých. Dále mám bohaté zkušenosti z HR oblasti se zaměřením na psychodiagnostiku. V posledním době působím jako lektor a provozuji privátní psychologickou praxi.

Mám mnohaleté zkušeností s psychologickým poradenstvím a diagnostikou dětí (psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10, dále pozice školního psychologa v ZŠ Praha -Kolovraty)

Zaměřuji se také na psychologické poradenství a psychoterapii dospělých, dospívajících a dětí.

Ve své práci využívám integrativní přístup, neverbální a relaxační techniky. Terapeutický rozhovor však vnímám jako klíčovou bázi k porozumění problému a jeho přenastavení. 

U svých klientů se setkávám s obtížemi z oblasti depresí, úzkostných stavů, osobních krizí, často řeším také vztahovou problematiku. Dále se zaměřuji na stresové situace, pracovní tématiku a vyhoření v práci. V posledních letech se na mě častěji obrací klienti s rodičovskými obtížemi, řeším výchovné problémy. Pracuji s dětmi v náročných životních situacích (rozvody a rozchody rodičů apod.).

Každého člověka vnímám jako jedinečnou bytost a k jeho potřebám a problémům přistupuji individuálně a s respektem.