Diagnostiku školní zralosti

Nabízím diagnostiku školní zralosti a poradenství při rozhodování o nástupu Vašeho předškoláka do 1. třídy.

Používám standardizované diagnostické metody s českými normami.

Poradím, jak Vaše dítě efektivně rozvíjet, aby bylo úspěšné ve školním prostředí.

Diagnostiku profesní orientace

1. Pro žáky 9. tříd:

Pro žáky 9. tříd zvažující volbu dalšího vzdělávání a volbu budoucího povolání. Součástí diagnostiky je posouzení úrovně rozumových schopností a posouzení studijních předpokladů pro úspěšnost na SŠ. Věnuji se také zhodnocení studijních ambic, motivace k danému typu studia. a osobnostních specifik. Součástí je konzultace výsledků a doporučení vhodných oborů a profesí v rámci možností. 

2. Pro studenty gymnázií a SOŠ:

Diagnostika rozumových schopností a předpokladů ke studiu na VŠ. Zmapování zájmů a preferencí studenta. Osobnostní diagnostika propojená s danými profesemi a orientací.