Diagnostika profesní orientace

1. Pro žáky 9. tříd:

Pro žáky 9. tříd zvažující volbu dalšího vzdělávání a volbu budoucího povolání. Součástí diagnostiky je posouzení úrovně rozumových schopností a posouzení studijních předpokladů pro úspěšnost na SŠ. Věnuji se také zhodnocení studijních ambic, motivace k danému typu studia. a osobnostních specifik. Součástí je konzultace výsledků a doporučení vhodných oborů a profesí v rámci možností. 


2. Pro studenty gymnázií a SOŠ:

Diagnostika rozumových schopností a předpokladů ke studiu na VŠ. Zmapování zájmů a preferencí studenta. Osobnostní diagnostika propojená s danými profesemi a orientací.