Řešení rodičovských obtíží

Nabízím poradenství v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí. 

- obtíže ve výchově (zvládání vzteku, komunikace s dítětem, sladění rozdílných výchovných stylů rodičů)

- závažnější obtíže (impulsivita, agresivita, lhaní, on-line závislosti, zneužívání návykových látek apod.)