Psychologické poradenství pro děti a rodiče

Pracuji s dětmi a pomáhám jim nalézt cestu z krize a při obtížích různého charakteru.

Dále nabízím poradenství v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí. 

- obtíže ve výchově (zvládání vzteku, komunikace s dítětem, sladění rozdílných výchovných stylů rodičů)

- závažnější obtíže (impulsivita, agresivita, lhaní, on-line závislosti, zneužívání návykových látek apod.)