Psychologické poradenství a psychoterapii

Poskytuji bezpečný a důvěrný prostor pro sdílení myšlenek, názorů, postojů a emocí.

Pracuji s různými typy psychických obtíží:

  • deprese
  • úzkosti
  • stres
  • poruchy spánku
  • psychosomatické potíže
  • závislosti
  • hledání smyslu, vnitřních zdrojů
  • budování sebedůvěry apod.

Hlavním principem mé práce je budovat jedinečný vztah mezi klientem a terapeutem, který je založen na otevřenosti, přijetí, empatii a absenci hodnocení.